نصب سایبر استند هتل بزرگ فردوسی تهران

نصب 3 دستگاه مانیتور میز کنفرانس (CM05) در سازمان برنامه و بودجه شهرکرد
نصب مانیتور میز کنفرانس سازمان برنامه و بودجه شهرکرد
اکتبر 5, 2018
تجهیز سالن کنفرانس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
اکتبر 5, 2018
Show all

نصب سایبر استند هتل بزرگ فردوسی تهران

نصب سایبر استند هتل بزرگ فردوسی تهران

نصب سایبر استند هتل بزرگ فردوسی تهران

نصب 1 دستگاه سایبر استند در هتل بزرگ فردوسی تهران در مرداد ماه 95

نصب 1 دستگاه سایبر استند در هتل بزرگ فردوسی تهران در مرداد ماه 95

دیدگاه ها بسته شده است