نصب مانیتور میز کنفرانس سازمان برنامه و بودجه شهرکرد

ساخت سخت افزار و نرم افزار بخش تاچ اسکرین
ساخت سخت افزار و نرم افزار تاچ اسکرین
اکتبر 5, 2018
نصب سایبر استند هتل بزرگ فردوسی تهران
نصب سایبر استند هتل بزرگ فردوسی تهران
اکتبر 5, 2018
Show all

نصب مانیتور میز کنفرانس سازمان برنامه و بودجه شهرکرد

نصب 3 دستگاه مانیتور میز کنفرانس (CM05) در سازمان برنامه و بودجه شهرکرد

نصب 3 دستگاه مانیتور میز کنفرانس (CM05) در سازمان برنامه و بودجه شهرکرد

نصب 3 دستگاه مانیتور میز کنفرانس (CM05) در سازمان برنامه و بودجه شهرکرد

نصب 3 دستگاه مانیتور میز کنفرانس (CM05) در سازمان برنامه و بودجه شهرکرد در تاریخ 95/06/15

دیدگاه ها بسته شده است