پروژه مانیتور و تجهیزات کنفرانس

پروژه مانیتور و تجهیزات کنفرانس

اکتبر 5, 2018
نصب 23 عدد مانیتور کنفرانس در بیمارستان بقیۀ الله

نصب 23 عدد مانیتور کنفرانس در بیمارستان بقیۀ الله

نصب 23 عدد مانیتور کنفرانس در بیمارستان بقیۀ الله نصب 23 عدد مانیتور کنفرانس در بیمارستان بقیۀ الله در تاریخ 96/5/17
اکتبر 5, 2018
تجهیز سالن کنفرانس دادگستری کل استان فارس

تجهیز سالن کنفرانس دادگستری کل استان فارس

تجهیز سالن کنفرانس دادگستری کل استان فارس تجهیز سالن کنفرانس دادگستری کل استان فارس در تاریخ 95/9/7
اکتبر 5, 2018

تجهیز سالن کنفرانس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

تجهیز سالن کنفرانس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تجهیز سالن کنفرانس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به مانیتورهای شایگان اندیش در تاریخ 95/8/24
اکتبر 5, 2018
نصب سایبر استند هتل بزرگ فردوسی تهران

نصب سایبر استند هتل بزرگ فردوسی تهران

نصب 1 دستگاه سایبر استند در هتل بزرگ فردوسی تهران در مرداد ماه 95 نصب 1 دستگاه سایبر استند در هتل بزرگ فردوسی تهران در مرداد […]
اکتبر 5, 2018
نصب 3 دستگاه مانیتور میز کنفرانس (CM05) در سازمان برنامه و بودجه شهرکرد

نصب مانیتور میز کنفرانس سازمان برنامه و بودجه شهرکرد

نصب 3 دستگاه مانیتور میز کنفرانس (CM05) در سازمان برنامه و بودجه شهرکرد نصب 3 دستگاه مانیتور میز کنفرانس (CM05) در سازمان برنامه و بودجه شهرکرد […]